I ett brev ställt till tre ministrar – it-minister Mehmet Kaplan, kulturminister Alice Bah Kuhnke och näringsminister Mikael Damberg uppmanar tv-cheferna regeringen att ”värna den virtuella rörligheten i Europa och stödja nätneutraliteten”.

Det är Eva Hamilton, vd SVT, Casten Almqvist, vd TV4 och Anders Jensen, vd MTG TV och Jonas Sjögren, vd SBS Discovery Media, som undertecknat brevet.

 

Bakgrunden är de ökade hoten om prioritering av olika sorters trafik på internet. De ser en risk att telekombolag stryper eller nedgraderar kvaliteten hos tjänster som konkurrerar med telekombolagens egna.

"Det finns nu en möjlighet att i samband med behandlingen av EU-kommissionens förslag på telekomområdet säkra internets öppenhet för framtiden", skriver de.

Fem punkter lyfter brevskrivarna fram som särskilt viktiga för Sverige att verka för. Att en reglering:

  • Slår fast principen att diskriminering av specifikt innehåll är förbjuden så länge innehållet är lagligt.
  • Gynnar innovation och konkurrens.
  • Tillåter specialiserade tjänster, till exempel iptv, att fortsätta att utvecklas parallellt med ett stabilt, öppet internet.
  • Slår fast principen att specialiserade tjänster inte får försämra kvaliteten på öppna internettjänster.
  • Underlättar för konsumenterna att fatta välgrundade beslut.