Sällan har sexism och jämställdhet inom spelbranschen diskuterats så flitigt som nu, efter flera uppmärksammade hatkampanjer mot kvinnliga spelkritiker.

Läs mer: "Spelföretagen måste ta bladet från munnen"

Från svenskt håll grupperar man sig nu för att komma till rätta med problematiken. Det handlar om Diversi, ett initiativ från bland annat Dataspelsbranschen och forskningsföretaget Praxicon där ökad mångfald och minskad sexism står på agendan.

– Spel har traditionellt varit en manlig arena och när den då utvecklas skapas det starka motreaktioner. Det är inte något ovanligt och heller inte något som är helt unikt för just spelbranschen, förklarar Milda Rönn, en av initiativtagarna bakom Diversi.

Förhoppningen är att samla företag, utbildningar och community under samma tak och få de olika aktörerna att arbeta mot samma mål.

– När vi började med det här blev det tydligt att det finns väldigt många aktörer i kedjan. Vilka rekryterar man, vilka kommer in på utbildningar och varför slutar tjejer spela en viss typ av spel i vissa åldrar? Det sker en hel del redan nu men det är inte tillräckligt, arbetet går alldeles för långsamt. Många företag arbetar internt med frågorna men nu får de chansen att även utåt visa att man tar det på allvar.

Milda Rönn tror att framtiden ser ljus ut för spelbranschen, även om vägen dit inte är spikrak.

– Jag är övertygad om att det kommer bli bättre, det handlar bara om hur snabbt det kommer att gå och på vems bekostnad. En dag av trakasserier är en dag för mycket, säger hon.

Ett av företagen som valt att ställa sig bakom Diversi är Malmöbaserade Ubisoft Massive, som även har gått ut offentligt med att man söker fler kvinnor.

– Sju procent av alla våra ansökningar kommer från kvinnor. Det är så klart en låg andel och det vill vi se över, säger Martin Hultberg, kommunikationsansvarig på Ubisoft Massive.

– Frågan är väldigt komplex men vi vill så klart ha in fler kvinnliga anställda. Våra produkter blir bättre av det och det blir ett trevligare företag att arbeta på.