Försvarsmaktens nya it-system, det SAP-baserade systemet Prio, har kantats av problem och budgeten som från början låg på 2,5 miljarder kronor har stigit till över 4 miljarder. Nu pågår utrullningen för fullt och ska enligt planen vara klar under 2015.

Men när lönefunktionen driftsattes i september gick något snett vilket ledde till felaktiga oktoberlöner.

– Ja, där har de anställda som pendlar fått ett extra påslag i form av skatt, säger presschefen Philip Simon.

Det handlar alltså om att det blivit felaktigheter vid ersättning för fri bostad, förmånsvärde för fri bostad och förmånsvärde för fri hemresa.

Hur många drabbades?

– Det vet jag inte exakt.

Enligt Philip Simon åtgärdas nu problemet på tre sätt. De som fått ett extra skattepåslag på 5 000 kronor och neråt får tillbaka pengar på novemberlönen, de som fått påslag på över 5 000 och upp till 14 000 – som ska vara det högsta belopp som dragits – har fått tillbaka pengarna i direktutbetalningar.

– Även de som av olika skäl är i akut behov av pengarna har fått en direktbetalning.

Så hur går egentligen utrullningen?

– Det här var ju en barnsjukdom. Min uppfattning är att utrullningen går bra. Jag har inte hört något annat, säger Philip Simon.

Under september stängdes Prio också ner helt under 16 dagar för att utvecklas med ny funktionalitet och för att migrera över 11 000 materielposter från gamla system enligt Försvarsmaktens blogg.

Fakta

Prio är Försvarsmaktens benämning på införandet av ett heltäckande it-stöd baserat på affärssystemet SAP. Projektet har blivit betydligt dyrare än beräknat - från en budget på 2,5 miljarder kronor beräknas slutnotan landa på drygt 4 miljarder. Både Statskontoret och en statlig utredning har tidigare föreslagit att projektet ska skrotas. Men 2012, när två av sex etapper återstod, lät Försvarsmakten Gartner granska kostnaderna för att avbryta projektet. Och enligt Gartners beräkning kostade en avveckling betydligt mer – ända upp till knappt 11 miljarder kronor – än att driva projektet i hamn.