Många har förvånats över den höga prislappen på 19 miljarder dollar, motsvarande nästan 140 miljarder kronor, som Facebook budade för meddelandeappen Whatsapp. I en inlaga till den amerikanska finansinspektionen SEC under tisdagen avslöjar nu Facebook hur värderingen gick till.

Hela 15,3 miljarder dollar av priset som Facebook betalar är goodwill, alltså värden som inte går att relatera till produktions- eller tillgångsvärden. I fallet med Whatsapp tycks goodwillposten bestå i förväntningar om Whatsapps potentiella framtida värde.

Dessa består i "förväntade synergier från framtida tillväxt, från intäktsskapande möjligheter, strategiska fördelar i det mobila ekosystemet och från utökningar av våra mobila meddelandetjänster, uppger Facebook i inlagan.

De övriga värdena som Facebook har brutit ut är 2 miljarder dollar för användarbasen, 448 miljoner dollar för varumärket, 288 miljoner dollar för tekniken och 21 miljoner för övriga poster, enligt inlagan.

Beloppet på 15 miljarder dollar är dessutom väldigt osäkert, då Whatsapp gjorde en förlust på 138 miljoner dollar 2013. Försäljningen uppgick till endast 10 miljoner dollar, att jämföra med Facebooks 7,87 miljarder dollar under året.

– Facebook har dock en plan på att tjäna pengar på Whatsapp och för att långsiktigt utöka tjänsten, uppger Facebooks vd Mark Zuckerberg under en presskonferens under tisdagen.

Whatsapp har i dagsläget cirka 600 miljoner aktiva användare, enligt vd Jan Koum. Facebook har 1,35 miljarder månatliga användare.

Facebooks köp av Whatsapp slutfördes tidigare under oktober. Affären stängdes med en köpesumma på 21,8 miljarder dollar, som en följd av en ökad aktiekurs för Facebook jämfört med när budet lades.