EU-domstolen slog i våras fast att EU:s datalagringsdirektiv stod i strid med grundläggande mänskliga rättigheter.

Tele2 och flera andra svenska operatörer slutade omedelbart att lagra kunddata i sex månader, som krävs i den svenska datalagringslagen som utformats med det stoppade EU-direktivet som mall.

Men i somras slog en regeringsutredare fast att de svenska operatörerna måste fortsätta följa den svenska datalagringslagen, trots att det bakomliggande EU-direktivet ogilltigförklarats.

För två veckor sedan kom även förvaltningsdomstolen fram till att Tele2 måste fortsätta datalagringen.

Nu överklagar Tele2 vidare till kammarrätten. Tele2:s chefsjurist Stefan Backman säger att ett syfte med överklagandet är att få kammarrätten att inhämta ett förhandsbesked för ån EU-domstolen som kan avgöra om den svenska datalagringslagen är gilltig eller inte.