HIT-bolagets namn: Hypergene

Inriktning: Utvecklar och säljer system för beslutsstöd. Uppstickare på bi-marknaden, som utmanar Qliktech på dess hemmamarknad – och växer snabbt. Branschprofilen Liselotte Jansson är arbetande styrelseordförande. Var en av tre utvalda leverantörer i Ekonomistyrningsverkets stora upphandling om beslutsstöd, vilket var en stor framgång för företaget.

Teknik: Nyligen lanserat version 14.1 av sitt beslutsstödsverktyg där de haft en uttalad strategi att låta kunderna vara med och styra produktutvecklingen. Nyheter är ett utökat mobilt stöd och samarbete mellan användarna. Verktyget täcker hela kedjan av de beslut som fattas inom ekonomi- och verksamhetsstyrningen, från planering till uppföljning.

Hajp: Uppmärksammade i framför allt fackpress och affärstidningar, men också en del i lokaltidningar i samband med affärer.

Omsättning 2013: 80,7 miljoner
Omsättning 2012: 63,6 miljoner

Antal anställda: 57 (senaste årsredovisningen).

Grundat: 2000

Ort (huvudkontoret): Malmö