(CS/Las Vegas) Vinnarna på morgondagens marknad är företagen som förstår sina kunders allra yttersta bevekelsegrunder när de fattar sina köpbeslut.

Avancerad dataanalys, big data, är den givna metoden för att skaffa sig den kunskapen, men för att bli framgångsrik krävs rätt angreppssätt. Mikael Hagström är chef för Asien och Europa på Sas Institute och han är säker på vilka som är ledande i dag: Google och Facebook.

– Google och Facebook skapar modeller för att analysera data. De är modellfabriker, medan Oracle och Microsoft kan betraktas som datafabriker fokuserade på data. Inte på modeller, säger han.

Genom att skapa modeller för att analysera sina kunddata vet företag som Google så oändligt mycket mer om sina kunders beteenden. Därmed kan de bredda sin verksamhet.

– Alla företag, oavsett vilken bransch de befinner sig i, konkurrerar med Google. Nordea till exempel måste inse att man ytterst konkurrerar med Google.

– Det är bara en tidsfråga innan fler inser det.

Han anser att Google är ledande på att utveckla modeller som knyter ihop kundmönster. När han träffar företrädare för asiatiska banker på konferensen som Sas Institute arrangerar i Las Vegas märker han en växande förståelse för modelltänkandet. I Europa lyfter han fram försäkringsbolaget Allianz, som en föregångare på modelltänkandet.

– Företaget började med tre som sysslade med modellarbete. I dag har Allianz 80 personer som sysslar med modellarbete och har drastiskt minskat sina it-kostnader.

Första steget är att visualisera sina datamängder.

– Men det är ett stort steg att gå från ett Oracletänk till ett Googletänk.

Med hjälp av modeller blir det möjligt att besvara frågor av typen varför en kund köpte en vara och vad kunden kommer att köpa.

– Google sitter i dag på modeller som kan beskriva hur du beter dig, varför du gör det och hur du kommer att bete dig. Företaget kommer aldrig att lämna ut sin modeller. EU-kommissionen skulle i kraft av sin makt kunna förmå Google att lämna ut sina data, men aldrig sina modeller. Men vi ska självfallet ifrågasätta om Google bör äga allt.

Förmågan att skapa modeller blir ännu viktigare beaktat den enorma tillväxten av sensorer vi ser i dag.

– Vi har länge fokuserat på mikroprocessorer, men i framtiden blir sensorerna viktigare. De kommer att finnas i allt.

Utvecklingen hämmas inte enbart av en förlegad fokusering på databehandling, utan också på eftersläpning i utbildningen.

– It-utbildningar i allmänhet är föråldrade. Man lär sig fortfarande att lösa problem kring lagring och minneshantering. Men det är inte där problemen finns i dag. I dag gäller det hur vi ska använda data, det vill säga datamodellering.

Fakta

...dagens It-utbildningar:

– De är i allmänhet föråldrade och alldeles för mycket inriktade på att lösa problem kring lagring och minneshantering när de i stället borde vara inriktade på konsten att bygga modeller.

...Google och Facebook:

– Är att betrakta som modellfabriker och det ger dem ett försprång jämfört med företag som Oracle och Microsoft som är datafabriker.

...läget när det gäller big data:

– Big data är i sin linda än så länge. I dag analyseras omkring 0,5 procent av den samlade datamängden som finns, men det kommer att bli lika stort som när ångmaskinen uppfanns.

...sensorer:

– De kommer att finnas i allt, även i människokroppen. Utvecklingen har varit fokuserad på utvecklingen av mikroprocessorer, men i framtiden blir den fokuserad på utvecklingen av sensorer.

...att koppla ihop system:

Många dataläckage beror på att system har kopplats ihop felaktigt. Användningen av modeller minskar behovet av att koppla ihop system.

...Hadoop:

– Det är ingen slump att Hadoop har sitt ursprung i Google. Det beror på att företaget var först med att använda modeller för att analysera data som inte var strukturerade.