Sällan har väl frågan om anslag till Försvarsmakten varit mer aktuell. Och som en vältajmad flaskpost flyter nya problem med Försvarets sorgebarn Prio upp till ytan. En implementering av ett SAP-baserat affärssystem, med en beräknad slutnota justerad från 2,5 miljarder till 4 miljarder kronor. Utrullningen är i full gång, men i samband med driftsättningen går något fel och ett antal anställda får för stora skatteavdrag på olika löneförmåner. I sig inte någon katastrof kanske, men kan man sin Priohistoria får man ändå lite dåliga vibbar.

Under 2009 granskade Statskontoret projektet och kom med tung kritik. Det norska försvaret, vars satsning på SAP varit en förebild för det svenska försvarets, har delvis valt bort SAP-lösningen till förmån för en annan leverantör. Och projektet sprängde dessutom budget i vårt grannland också.

Under 2012 lät Försvarsmakten Gartner utreda vad det skulle kosta att avbryta projektet och utredningen visade att alternativet, att avveckla Prio helt och bygga något nytt, skulle kosta 11 miljarder. Det alternativet är förstås inte vettigt att välja. Men det här är ett standardsystem vi pratar om. Ett system som med rimliga anpassningar ska kunna passa de flesta verksamheter. Antalet konsulttimmar som plöjts ner i Prio vågar man knappt tänka på. Nu säger presschefen att lönestrulet var en barnsjukdom och att utrullningen går som den ska. Jag vet inte, jag.

I den nya regeringens budgetproposition har anslagen till försvaret ökats med 680 miljoner kronor för 2015. Anslaget ska ökas med 1,44 miljarder till 2018. Det är förstås en massa andra saker som kostar pengar. Utebliven Jas-affär med Schweiz, ökade arbetsgivaravgifter för de många unga anställda och en ökad incidentsberedskap. Satsningar baserade på politiska beslut om vad vi ska ha vårt försvar till och vad de ska lägga pengar på. Helt i sin ordning. Men det kan det inte vara i sin ordning för någon verksamhet att en implementering av ett standardsystem blir mer än ett år försenad, kostar 1,5 miljarder kronor mer än beräknat och dessutom vägrar kompaniorder.