Efter en 40-årig karriär inom it-säkerhet och med ett hundratal egna patetent i bagaget hör Radia Perlman till världens främsta i sitt fält. Hon disputerade på det anrika teknikunikversitetet MIT och år 2000 utsåg KTH henne till hedersdoktor.

– Då hade jag aldrig varit i Sverige men sedan dess har det blivit ett antal resor hit, säger Radia Perlman när Computer Sweden får ett samtal med henne i samband med en föreläsning på KTH:s säkerhetsseminarium Cyber Security and Privacy.

Radia Perlman började arbeta för EMC i somras och säger att hon är ganska fri att ägna sig åt de områden som hon gillar mest.

– En sak som jag tänker lägga lite tankemöda på är hur företag och myndigheter hanterar sin data. Här finns det en del förbättringar att göra, exempel kring hur man mer effektivt än i dag kan hantera data som ska bort ur systemet vid ett visst datum.

Radia Perlman säger att inga av dagens system har bra funktioner för att sätta slutdatum för data med garanti för att ingen kan komma åt filerna, trots att detta allt oftare blivit ett myndighetskrav.

Under föreläsningen på KTH ligger fokus mer kring kryptering och autentisering än på de lagringssystem som hennes nya arbetsgivare främst är inriktad på. Men sedan EMC 2006 förvärvade säkerhetsföretaget RSA har även säkerhet blivit en viktig komponent i utbudet.

– Jag använder ständigt min RSA-dosa för inloggning både till jobbet och datorn men jag är inte helt nöjd med utformningen. Helst skulle jag vilja ha ett mer lättillgängligt system, gärna i form av en smart klocka eller liknande, säger Radia Perlman.

Hon anser även att mycket arbete återstår kring utvecklingen av de bakomliggande systemen för inloggning både på arbetsplatser och till olika webbtjänster. Själv är hon medförfattare till flera böcker i ämnet, exempelvis boken Network Security: Private Communication in a Public World och har även utvecklat egna algoritmer där väl Spanning Tree Algorithm, det så kallade STP-protokollet, är den mest kända.

– Människor klarar inte av att hålla koll på kryptografiska nycklar och de system som används i dag ställer ofta till mer oreda än nytta. Alla webbsidor har olika regler för hur lösenord ska se ut därför blir de väldigt svåra att komma ihåg.

Bland de inloggningssystem som Radia Perlman lyfter fram som föredömliga märks en modell där användarna bara behöver hålla reda på ett lösenord.

– Det vi behöver är ett enda bra lösenord som sedan genererar egna unika lösenord som funkar på olika platser.

Fakta

Radia Perlman, född 1951, har ibland fått epitetet ”The mother of Internet” med en lysande karriär som industriforskare och författare, bland annat vid Digital Equipment Corporation, Sun och EMC.
Hon är främst känd för sina väsentliga bidrag till ämnesområdet datakommunikation, speciellt inom datasäkerhet, nätverksbyggande och hur man kopplar samman datornät via en så kallad brygga (eng. bridge). Radia Perlman har av tidningen Data Communications rankats som en av de 25 personer som haft störst betydelse för hela it-världen.