– Det kan finnas en generell problematik i branschen, så vi kommer att göra en mer allmän branschgranskning. Det innebär att vi inhämtar information från de större operatörerna om hur de arbetar med sin säkerhet kring de här frågorna. Vi håller på att planera det nu, säger Staffan Lindmark, jurist på Post- och telestyrelsen. 

I veckan har Dagens Nyheter avslöjat att Bredbandsbolaget har allvarliga säkerhetsbrister i sina modem som gör att många svenskars internetuppkopplingar står vidöppna. I dag skriver tidningen att också Com Hems vanligaste modem har säkerhetsbrister och att operatören dessutom känt till detta under 14 månader, utan att åtgärda dem.

Hittills har PTS varit i kontakt med Bredbandsbolaget. I dag tar de kontakt med Com Hem. Staffan Lindmark säger att PTS redan i början på nästa vecka går ut bredare med ett frågebatteri till övriga operatörer.

– Vi har inte bestämt exakt vilka operatörer vi kontaktar men det blir de större operatörerna med flest kunder.

Hur allvarligt ser ni på PTS på det som uppdagats hittills?
– Det är alltid allvarligt med den här typen av säkerhetsbrister. Men det är särskilt allvarligt om en operatör känt till problemen under en längre tid, utan att åtgärda dem.

Vad är det för typ av frågor ni ställer till operatörerna?
– Om det rör specifika händelser så ber vi operatörerna beskriva vad som har hänt och vad de gör åt detta. Men det handlar också om rutiner generellt och säkerheten i den här utrustningen. Hur jobbar operatörerna med de här frågorna?