Domen innebär att rätten inte gick på åklagarens linje. Han hade krävt sex års fängelse för Svartholm Warg och två år eller mer för den 21-årige dansken.

I sitt beslut hänvisade rätten till angreppets "långvariga och omfattande karaktär".

Gottfrid Svartholm Warg tänker överklaga domen uppger danska medier.

Som CS tidigare skrivit har den danska rätten avvisat Svartholm Wargs påstående om att hans dator skulle varit fjärrstyrd.

Rätten pekar på flera saker som den anser talar emot hans påstående och lyfter fram det tidsmässiga sammanhanget med en chatt i februari 2012 där en Herculesemulator, en ip-adress och en domän som Svartholm Warg har koppling till nämnts.

Chatten tillsammans med det förhållande att han redan dömts för dataintrång i Sverige vilket visar att han har de kunskaper som krävs gör att rätten förkastar hans förklaring om fjärrstyrning.

Läs mer om rättens resonemang.