Viktoria Stray är av de första första som har forskat om möten och rutiner kring dessa i agila projekt.

– Ett möte är ett avbrott. När utvecklarna måste bryta ett möte, det tar ofta 15 minuter innan de är redo att gå vidare med arbetet, säger Viktoria Stray, till tidningen Computerworld Norge.

Avhandlingen, som bygger på en empirisk undersökning om dagliga möten i agila programutvecklingsprojekt, lades fram i mitten av september vid universitetet i Oslo. Den bygge på observation och intervjuer med 13 team i Norge, Storbritannien, Polen och Malaysia.

Ett av resultaten avser vad som fungerar bra och vad som inte fungerar lika bra i agila utvecklingsprojekt med exempelvis metoder som Scrum, Kanban och Agile.

Hon fastslår att man på något sätt måste ha dagliga möten för att använda Scrum, eftersom det är en del av filosofin, säger Stray.

Dessa bör dock inte vara längre än en kvart, där deltagarna svarar på frågor som "vad jag gjorde igår, ''vad ska jag gör idag "och "vilka hinder jag ser. "

– Av dessa tre frågorna gick halva tiden att besvara "vad jag gjorde i går," säger Stray.

Att diskutera hinder tog cirka en tredjedel av mötestiden. Samtidigt är diskussioner av utmaningar och hinder är viktigast och där deltagarna är positiva till att få bättre kunskap om vad kollegorna arbetar med.

Problemet är bara att många deltagare upplever att de måste berätta i detalj om vad de arbetar med, samt försvara sig. Bland många av dem finns en
föreställning om att de dagliga mötena är bortkastad tid.

– Mångas arbete handlar om att klara en tidsgräns och inte att dela med sig till andra vad de gör. Vissa anser att dagliga möten kan bli som en muntlig tentamen, säger Stray.

Därför är det viktigt att den som leder arbetet har förståelse för att mötena för deltagare innebär ett avbrott i arbetet.

– Många människor arbetade på krävande arbetsuppgifter innan mötet. Ståmötena ledde inte bara till ett tidsbortfall på 15 minuter, utan även avseende tiden för mötet, säger Stray.

Att möten kräver tid inte bara under själva mötet, utan även före och efter har många arbetsledare inte förståelse för.

Dessutom kan även de sista mötena av ett möte upplevas som väldigt långvarigt, framför allt om någon av deltagarna sitter ned, medan de andra står.

Avhandlingen heter An Empirical Investigation of the Daily Stand-Up Meeting in Agile Software Development Projects och lades fram den 30 september.