När det fasta telefonnätet av kostnadsskäl ersätts med mobilt i vissa områden fungerar informationen dåligt. Den slutsatsen drar PTS i en ny rapport. Enligt reglerna ska den operatör som har avtal med en kund informera när den fasta telefonin plockas bort. Men många kunder till mindre operatörer som erbjuder telefonitjänster i Telias kopparnät får ingen information från sin operatör.

De kunder som har Telia som operatör uppger i 96 procent av fallen att de fått information om att den fasta telefonitjänsten kommer att upphöra. För mindre operatörer som levererar telefoni via Telias nät är samma siffra 39 procent. Samma siffra i en liknande undersökning förra året var 83 procent. PTS har dock inte analyserat vad det tappet beror på. Inte heller har myndigheten undersökt vilka operatörer som syndar. I stället planerar Anna Wikström, som är chef för enheten för konsumenträttigheter på PTS, nu att skicka ett brev till alla operatörer som levererar telefonitjänster i Telias kopparnät för att påminna om att de måste informera sina kunder.

– Det är fullständigt oacceptabelt att det finns telebolag som inte informerar sina kunder om teknikskiftet. Vi kommer att kontakta berörda telebolag och ännu en gång upplysa dem om deras ansvar, säger Anna Wikström.

Trots att informationen verkar vara bristfällig så är de få som fått sin telefon avstängd utan förvarning. Skanova, det bolag som driver Telias nät, skickar nämligen även de ut information till de kunder där det fasta kopparnätet kopplas ur.