HIT-bolagets namn: Mindspace

Inriktning: Verksamt inom området Audiovisuella lösningar. Det innefattar bland annat drift av videotjänster och digitala skyltar. Utvecklar mötestjänsten Vivius.
Har under året fått en ny styrelseordförande i Lena Öhlund, som har en bakgrund som verksamhetsledare på inkubatorn Bic Factory.

Teknik: Produkterna har fått mycket beröm av lokala riskkapitalister. Teknik inom videomöten ligger i tiden.

Hajp: Uppmärksammade i fackpress och lokaltidningar i Västerbotten.

Omsättning 2013: 24,3 miljoner
Omsättning 2012: 19,7 miljoner

Antal anställda: 9 (senaste årsredovisningen).

Grundat: 2005

Ort (huvudkontoret): Umeå