Drygt 5 000 personer är på plats när analysföretaget Gartners symposiumturné landar i Europa. 2 000 av dem är cio:er. Från Sverige deltar 273 personer, varav 101 är cio:er.

Som vanligt är agendan nästan ogenomtränglig och bredare seminarier mixas med mindre träffar eller luncher där det krävs rätt titel och en inbjudan för att få tillträde. En fingervisning om årets inriktning kan vara att av 533 seminarier, workshops och rundabordssamtal innehåller 149 ordet digital i rubriken.

I fem dagar minglas det och diskuteras. I fem dagar dissikerar analytikerna nutiden och, i ännu högre grad, framtiden. Den strategiska betydelsen av it står i centrum och här är it-proffsen de som ska göra det som behöver göras. Oftast cio:n. Eller kanske cdo:n – i takt med att den digitala explosionen sker.

CS är förstås också på plats för att lyssna av årets budskap från Gartner – ett budskap om hur digitalseringen påverkar allt och som lär snurra vidare det närmaste året.