Fortfarande är det långt ifrån en självklarhet att de svenska cio:erna sitter med i ledningsgruppen. Bara 19 av de 50 omsättningsmässigt största företagen i Sverige har en it-ansvarig chef med där visar en kartläggning som CS gjort. Marginellt bättre än när vi gjorde samma kartläggning för knappt tre år sedan – då var det 17. Och det är alldeles för lite anser styrelseproffset Charlotta Falvin.

– Det borde defintivt vara fler. Men många behöver också ändra sin profil och bli betydligt mer affärsorienterade än i dag, säger hon.

I dag ses it ofta enbart som ett infrastrukturprojekt – inte bara av företaget utan ofta också av cio:erna själva. Ser man det hela som ett rörmokeri med fokus på att hålla ner kostnaderna så är det inte konstigt att man inte hamnar i ledningsgruppen konstaterar Charlotta Falvin.

– Det handlar om att kunna se de strategiska möjligheterna och att förstå hur it kan användas för att få konkurrensfördelar intäktsmässigt. Men att både förstå affären och tekniken och kunna koppla ihop det är ett enormt spann och det finns inte så många cio:er med den kompetensen.

Charlotta Falvin jämför med cfo-rollen som utvecklats i en mer strategisk riktning.

– Det är en resa som cio:erna inte gjort ännu. För att få det att hända måste företagen se till att utveckla den kompetens som finns och se till att rekrytera rätt – vill de ha introverta kostnadsjägare och nejsägare eller ha någon med en mer affärsmässig ådra? Bolagen har ansvaret att se till att lyfta in rätt kompetens.

Ansvaret ligger också på cio:erna som måste se till att bli mer affärsmässiga och strategiska anser Charlotta Falvin. De som verkligen gör det kan definitivt göra avtryck i en ledningsgrupp.

– Att vara nördig så att man verkligen greppar tekniken och samtidigt ser hur den kan användas är oerhört viktigt. Det finns ofta en beröringsångest för it-frågor i ledningen – tekniken skapar osäkerhet och det är ju djupt mänskligt, säger hon.

Johan Magnusson, forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tycker inte att det är nödvändigt att cio:n sitter i ledningsgruppen.

– Nej, det är ingen silver bullet utan beror på vilket bolag det handlar om. På bolag med stabila verksamheter har det ingen funktion egentligen, säger han.

Också han pekar på att det handlar mycket om att cio:ns uppgift ofta är att hålla nere kostnader.

– Om it handlar om kostnader – ja då är det rimligt att cio:n rapporterar till cfo:n. Om bolaget är i en föränderlig bransch där det gäller att konkurrera genom att vara annorlunda, eller i en bransch som genomgår massiva förändringar och cio:n är med och tar fram strategierna, är det rimligt att också vara med i ledningsgruppen, säger han.

– I takt med att det kommer allt fler cdo:er – chief digital officer – så kanske det är de som ska sitta i ledningsgruppen i stället. Avgörande är att cio:n inte ska sitta där på bolag där den rollen är reaktiv.

Artikeln är korrigerad. Den korrekta siffran är 19 av 50 bolag, inte 21 som tidigare uppgavs.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning