Digitaliseringen – alla aspekter av att digitalisera interna affärsprocesser, marknadsföring och försäljning – är starkare än någonsin. Den företagsledare som inte har förstått hur just hans eller hennes företag ska positionera sig i det nya affärslandskapet har djup ångest och önskar förmodligen att allt var som förr. De som har digitaliserat sina processer och affärsmodeller och styrs av företagsledningar som kan och förstår tekniken har enligt återkommande undersökningar högre börsvärde och större marginaler än sina konkurrenter. Så det är väl bara att gå all in på digitaliseringens alla möjligheter, eller?

Det finns en stor risk. Gamla fina svenska bolag som Sandvik och Atlas Copco bygger på ett decentraliserat beslutsfattande nära kunderna. Det är globala bolag som jobbar lokalt. Införandet av koncerngemensamma system är självklart för att kunna digitalisera affärsprocesserna. Problemet är att det skapar en centraliserande kraft som riskerar att leda till att man ägnar sig mer åt att förbättra den koncerngemensamma redovisningen eller de övergripande hr-processerna än att skapa erbjudanden som kunderna gillar på den lokala marknaden.

För startupbolag, som är digitala från dag ett, är den risken mindre eftersom de bygger på principen att mäta och analysera data från kunderna hela tiden och därmed förstå vad kunderna vill ha – och erbjuda det i digitala kanaler.

Heterogena kunderbjudanden och system med en föråldrad datastruktur som dessutom inte kan prata med varandra ställer till det för äldre bolag. De har väldigt svårt att skapa datamodeller och mäta på samma sätt som yngre företag. Individuell kontakt med kunder och ett decentraliserat beslutsfattande är det analoga sättet att hålla örat mot rälsen.

Nu tvingas dessa bolag att göra en snabb och svår förflyttning från analog mätning till digital.

De som lyckas behålla ett decentraliserat arbetssätt och samtidigt konsolidera och centralisera viktiga system och data har lysande framtidsutsikter. De som inte lyckas är dömda att följa med Nokia ner i graven.

Dessutom ...

... kör cio-kalaset Gartner It Expo i gång i Barcelona på söndag. Förra året var temat att alla företag är digitala. Nu är handlar det om att hela världen är digital.