Ip-tv, ip-telefoni, internetinfrastruktur, dns-installationer, sip-telefoni, wifi, 2G/3G/4G, stadsnät. Och så vidare. Kort sagt, Netrounds Solutions molntjänst för nätövervakning kan användas för att kvalitetssäkra olika typer av nätverk. Netrounds ambition är att ge operatörer och företag insyn i hur deras nätverk och internettjänster fungerar, så att de snabbt och enkelt kan hitta och åtgärda fel.

Hur fungerar det?

– Man skickar in syntetisk trafik i ett nät och kontrollerar vad som händer med den, säger Mats Nordlund, vd på Netrounds Solutions.

Det går att följa trafik mellan två punkter, även om den går via olika typer av nätverk på vägen. De tester som definieras kan sparas för framtida bruk. Exempel på tester som kan köras är rena hastighetstester och belastningstester.

Det finns även en kontrollpanel för ren övervakning av nättrafik, alltså att upptäcka om något är fel. Användaren kan köra mjukvaran som krävs på en vanlig pc, den distribueras som en virtuell maskin.

Netrounds försäljningschef Kari Korkala beskriver konkurrensen som traditionella hårdvarubaserade lösningar, alltså att användaren köper en färdigkonfigurerad dator på vilken tester och övervakning körs. Fördelen för Netrounds är, som för molntjänstergenerellt, att kunden slipper investera i hårdvara och kan köra tjänsten från i princip vilken klientenhet som helst.

Bland olika typer av kunder märks teleoperatörer.

– Operatörerna håller på att virtualisera sin infrastruktur just nu. Det ger en del utmaningar vad gäller övervakning och tester. Med traditionellalösningar för test och övervakning uppstår problem då man inte längre har fysiska portar att ansluta sig mot, säger Mats Nordlund.

Hans budskap är alltså att en molnbaserad lösning för test och övervakning blir naturligare i en virtualiserad nätverksmiljö.

I nuläget har Netrounds nått framgång på den svenska marknaden, till exempel vad gäller stadsnät. Tillväxten sker i såväl Asien och USA, som i Europa.

Bland exemplen på hur Netrounds försöker bredda verksamheten märks att hantera usb-modem för mobilaenheter. Ett annat exempel är att erbjuda lösningar för företag som anammar ipv6. Netrounds har helt klart fokus på nätverskoperatörer och företagsmarknaden, men erbjuder även en ”bredbandskoll” för slutanvändare.

För närvarande jobbar man på att göra det möjligt för kunderna att dela på de mallar som skapas för tester. Resonemanget är att alla inblandade tjänster på att dela med sig av sina definitioner.

Det finns en enkel gratisvariant av Netrounds tjänst. Sedan kostar det beroende på hur många testpunkter som ska användas.

Fakta

Inriktning: Molntjänst för övervakning och kvalitetssäkring av olika typer av nätverk.

Omsättning 2013: 11,8 miljoner kronor.

Omsättning 2012: 6,0 miljoner kronor.

Grundat: 2007.

Antal anställda: 10, enligt senaste årsredovisningen.

Ort (huvudkontoret): Luleå.

  • Computer Sweden listar under hösten Sveriges 50 hetaste tillväxtbolag inom it och telekom. Bolagen presenteras på computersweden.se och i tidningen fram till prisutdelningen den 18 november då årets HIT-bolag ska koras.

Netrounds Solutions är ett av de nominerade bolagen.