HIT-bolagets namn: Trimma

Inriktning: Utvecklar beslutsstödsverktyget Insikt. Innehåller moduler för analys, budget och planering samt målstyrning. Vann Ekonomistyrningsverkets upphandling om beslutsstöd. Ramavtalet avser 250 statliga myndigheter. Har kunder som LKAB, Max Hamburgerrestauranger, Åklagarmyndigheten och Konsumentverket.

Teknik: Verktyget baseras på Microsoft-teknik och innefattar moduler för analys, budget, planering samt målstyrning.

Hajp: Uppmärksammat i fackpress som Computer Sweden, affärspress som Dagens Industri och i lokalpress som Västerbottenkuriren.

Omsättning 2013: 33,5 miljoner
Omsättning 2012: 28,3 miljoner

Antal anställda: 28 (senaste årsredovisningen från april 2013, har sedan dess utökat personalstyrkan med ytterligare ett tiotal personer).

Ort (huvudkontoret): Umeå

Grundat: 2004