HIT-bolagets namn: Donya Labs

Inriktning: Utvecklar programvaran Simplygon för att automatiskt optimera avancerad 3D-grafik. Huvudsakligen inriktade mot datorspal och har flera tunga namn i kundportföljen. Vill nu skynda på tillväxten genom att bredda sig mot teknisk design, film och arkitektur. Har startat dotterbolag i USA och har lanserat en molnbaserad tjänst.

Teknik: Utvecklingstungt bolag som växer snabbt och som bland annat SEB Venture Capital investerat i.

Hajp: Har varit väldigt uppmärksammade senaste året, med artiklar i såväl bransch- och affärspress som i dagstidningar.

Omsättning 2013: 19,8 miljoner
Omsättning 2012: 11,7 miljoner

Antal anställda: 14 (senaste årsredovisningen för 2013).

Ort (huvudkontoret): Linköping

Grundat: 2006