Transportstyrelsen är på väg att skicka anbudsunderlag till utvalda leverantörer för driften av myndighetens it-infrastruktur och applikationer. Från myndighetens sida är det locket på om värdet för upphandlingen, men enligt uppgifter till Computer Sweden rör det sig om ett uppskattat värde på 700-800 miljoner kronor för ett avtal som ska sträcka sig på åtta-nio år.

– Initialt rör det sig om ett femårigt avtal, med chans till förlängning. Det kan komma att gälla för åtta-nio år, bekräftar Therese Gustafson, ansvarig för upphandlingen.

Förhoppningen är att upphandlingen ska vara klar under våren 2015 och att den nya leverantören ska ta över driften under sommaren 2015. Det pågår dessutom även en upphandling av migrering av stordatorprogram och data till en Windowsmiljö. Målet är att den migreringen ska vara genomförd 2017. Det kan antas att även den upphandlingen är av betydande storlek.

Förutsättningen för driftsupphandlingen är att stordatordriften ska skötas internt av Transportstyrelsen, till övergången till Windows är klar. Upphandlingen gäller alltså den kommande nya Windowsmiljön.

I dagsläget vill inte Transportstyrelsen uttala sig om vilka leverantörer, eller exakt hur många, som har valts ut för att delta i driftsupphandlingen.

– Det är åtminstone mer än en och maximalt sju, säger Jan Engblom, produktägare och affärsansvarig för driften av it-infrastruktur och applikationer.

Hur stor verksamhet rör det sig om i upphandlingen?

– Den är ganska omfattande, inte minst vad gäller olika register. Det är en it-intensiv verksamhet, säger Jan Engblom.

Ett mått på omfattningen är att det handlar om en myndighet med cirka 2 000 medarbetare, om man räknar in båda anställda och konsulter. I förutsättningarna för upphandlingen anges att det sammanlagt finns drygt 300 applikationer, varav cirka 80 procent är egenutvecklade. Den nuvarande it-miljön innefattar cirka 1 200 Windowsservrar i sammanlagt fyra egna datahallar som finns i Örebro. En av datahallarna är avsedd för backup. Den totala lagringsvolymen är cirka en petabyte.(1 000 TB).

Det är en konsultintensiv verksamhet. Transportstyrelsen har årligen köpt cirka 40 000 konsulttimmar, utöver den dagliga it-driften.

Jan Engblom berättar vidare att Transportstyrelsen planerar att informera om upphandlingen både internt och externt i november. Nuvarande leverantör av drift av it-infrastruktur och applikationer är Trafikverket.