HIT-bolagets namn: Now Interact Nordic

Grundades 2010: Erbjuder en molntjänst för multikanalförsäljning och profilering av besökare på sajter.

Teknik: Använder bland annat prediktiv analys för att underlätta interaktion med besökare i realtid.

Hajp: Har bland annat blivit omnämnt på listor över intressanta teknikföretag.

Omsättning 2013: 21,7 miljoner kronor
Omsättning 2012: 15,8 miljoner kronor
Antal anställda: 13 (senaste årsredovisningen).

Ort (huvudkontoret): Stockholm