I dag överlämnar regeringen ett förslag på ny lagstiftning inom upphovsrätt till riksdagen. Enligt propositionen blir lagen på området tydligare än i dag och innebär bland annat att det blir förbjudet att ladda ner och att sprida musik eller film om rättighetsinnehavaren inte gett sitt tillstånd.

Men innebörden av den nya lagen, som kan komma att träda i kraft i sommar, är enligt Thomas Bodström inte att polisen ska jaga privatpersoner.

” Med den nya lagen vill vi bekämpa dem som tjänar grova pengar på att sprida upphovsrättskyddat material. Men tanken är inte att polisen ska springa in i hus och hem och jaga tonåringar som sitter och laddar ner”, säger Thomas Bodström till Dagens Nyheter.

Det har ifrågasatts vilken effekt den nya lagen kommer att få. Bland annat har råder tveksamhet kring vilken prioritet brott mot lagen kommer att få hos polismyndigheterna. Men Bodström menar att människors inställning till lagen inte ska underskattas och att de flesta faktiskt vill vara laglydiga. En tydligare lagstiftning ska se till att folk vet vad som gäller. Dessutom hoppas Bodström på billigare musik.

”Jag hoppas också att branschen gör det möjligt att ladda ner en låt för tio spänn. Då slipper man köpa ett dyrt album i skivbutiken, säger Thomas Bodström”, säger Bodström till Dagens Nyheter.