Ericsson säljer mobilnät och är givetvis intresserade av hur vi slutanvändare använder dem. Företagets Consumerlab gör enkätundersökningar och djupintervjuer med människor runt om i värdlen för att ta reda på hur de använder eller vill använda ny teknik. Senaste studien, som presenterats i dagarna, tar fasta på staden och hur den påverkas av internet och smarta mobiler.

Ericsson har ställt en rad frågor till invånare i Peking, Dehli, London, New York, Paris, Rom, Sao Paolo, Tokyo och Stockholm. Den övergripande slutsatsen är att stadsbornas användning av smarta mobiler för att fatta beslut om till exempel resor i staden redan gör dagens städer smartare. Men invånarna är enligt Ericsson också sugna på fler tjänster som underlättar deras urbana liv. Däremot är de inte lika intresserade av nya tjänsteleverantörer. I stället förväntar sig världens storstadsbor att de som ger dem olika tjänster i dag ska fortsätta att göra det, men lägga till en internetdel som de kan komma åt i mobilen.

– Det betyder till exempel att myndigheterna i staden förväntas stå för it-tjänster som har med trafik, samhällstjänster och vattenkvalitet att göra, säger Michael Björn som är forskningschef på Ericsson Consumerlab.

Enligt honom har vi aldrig tidigare varit lika intresserade av att ta till oss nya tjänster som vi är i dag.

Ericsson har koncentrerat sina frågor inom tjänster som har med hälsa, myndighetskontakter och trafik att göra. Och det finns stora skillnader mellan de undersökta städerna när det gäller hur intresserade invånarna är av olika tjänster för att göra staden smartare. Stockholmarna hamnar längst ned på listan när det gäller intresse för smarta stadstjänster.

Betydligt mer intresserade är de som lever i riktigt stora städer som Peking och Dehli. Det gäller både för tjänster som har med trafiken att göra och för tjänster som berör hälsa, men en Peking- eller Dehlibo är också generellt sett mer intresserad av att ha koll på sin energiförbrukning än en stockholmare enligt undersökningen.

– Det är intressant att se att de som lever i stadens centrala delar är mer intresserade av de här koncepten än de som lever i förorterna, säger Michael Björn.

Undersökningen har gjorts på drygt 9 000 smartphoneanvändare fördelade mellan de olika städerna som tillsammans har 61 miljoner invånare.