Konsumentverket i Karlstad har sedan tidigare outsourcat it-driften till Qbranch. Men kontraktet, som är värt runt fyra miljoner kronor årligen, går ut nu vid årsskiftet.

Den nu underkända upphandlingen syftade till att utse vilken leverantör som ska ta hand om it-driften när det nuvarande kontraktet löper ut.

Vad som händer nu är fortfarande oklart. Enligt Susanne Edman, it-chef på Konsumentverket, är tiden alltför knapp för att hinna slutföra en ny upphandling under den korta tid som återstår till årsskiftet.

Hon tillägger att Konsumentverket ännu inte tagit ställning till om de ska överklaga Förvaltningsrättens dom.

När upphandlingen genomfördes tidigare i år fick myndigheten in sex anbud. Men det var bara två leverantörer som klarade alla obligatoriska skall-krav – Atea och Zetup. Och Atea blev det företag som slutligen vann hela upphandlingen.

Den nuvarande leverantören Qbranch, som inte gick vidare till slutomgången, accepterade inte petningen utan överklagade hela upphandlingen till Förvaltningsrätten. Bolaget ansåg att även Atea och Zetup borde ha slängts ut från upphandlingen.

Konsumentverket ville i upphandlingen att leverantörerna skulle redovisa så kallade referensuppdrag från tidigare kunder med ”ungefär” lika många användare som Konsumentverket, det vill säga runt 150 stycken.

Qbranch spetsar i överklagandet in sig på att Atea skickat med ett referensuppdrag med bara 40 användare och att Zetup skickat in ett med 900 användare. Det är inte ”ungefär” lika många Konsumentverkets 150 användare, menar Qbranch.

Förvaltningsrätten håller med. De tycker att ”ungefär” visserligen är ett vagt ord, men slår samtidigt fast att varken 40 eller 900 användare kan anses vara ”ungefär” lika många som 150 användare. Därför borde även Ateas och Zetups anbud ha förkastats, enligt Förvaltningsrätten som nu beslutat att hela upphandlingen måste göras om.