Det framgår av Acandos senaste bokslut, där vd Carl-Magnus Håkansson konstaterar att företaget har identifierat ännu högre potential för att effektivisera:

– Vi kommer jobba vidare med att realisera dessa under fjärde kvartalet, skriver vd Carl-Magnus Månsson i en kommentar till delårsrapporten.

Acando redovisar ett rörelseresultat före engångsposter för tredje kvartalet på 27 miljoner kronor, jämfört med 3 miljoner kronor under motsvarande period i fjol.

Samgåendet mellan Acando och Connecta belastade bokslutet med 52 miljoner kronor. Kostnaderna gäller framför allt minskningar på personalsidan inom ledning och administration, samt för att flytta ihop.

Omsättningen uppgår till 447 miljoner kronor, att jämföra med 296 miljoner kronor under motsvarande period, där ökningen i hög utsträckning har att göra med samgåendet. Månsson kan därmed se tillbaka på vad han kallar för ett av de mest spännande kvartalen i Acandos historia.

– Vi har fått positiv respons från våra gemensamma kunder samt har lyckats skapa nya kunddialoger som redan resulterat i vunna projekt som vare sig Connecta eller Acando hade vunnit på egen hand, säger han.

Det gäller framför allt affärssystem, kopplat till både SAP och Microsoft, samt stora förändringsprojekt. När det gäller fortsatt effektivisering ser han framför allt möjligheter inom åtgärder för att öka beläggningsgraden, en ökning av andelen juniora konsulter och sådana som arbetar offshore, och en ökad paketering av erbjudanden.

I dagsläget har Acando 1 800 anställda i sju länder och förutspår en omsättning för hela 2014 på 2,1 miljarder kronor.