HIT-bolagets namn: Yubico

Grundades 2007. Utvecklar en hårdvarubaserad lösning för generell inloggning, till exempel till webbtjänster. Riktar sig både mot företagskunder och samarbetsföretag, och mot konsumenter.

Teknik: Finns både som en liten usb-enhet och som en nfc-enhet. Lösningar finns för att integrera Yubicos inloggning med andra applikationer.

Hajp: Används internt på Google. Omnämns globalt i både fackpress och allmänna media, som Time och Forbes. Omnämns i svensk affärspress som Dagens Inudustri, Veckans Affärer, samt i allmänna media som SvD och även i Computer Sweden.

Omsättning 2013: 10,4 miljoner kronor
Omsättning 2012: 8,0 miljoner kronor
Antal anställda: 3 (senaste årsredovisningen).

Ort (huvudkontoret): Stockholm