Inriktning: Leverantör av molntjänster som möjliggör säkra och legala e-fakturaflöden i mer än 50 länder. Syftar till att hjälpa företag inom internationell handel att uppnå juridisk efterlevnad av lokala regler för elektroniska transaktioner samt arkivering. Tjänsten samlar lokala tjänster inom e-signatur, tidsstämpling och myndighetsclearance. Har strategiska partners som SAP, IBM och HP som återförsäljer bolagets tjänster.

Teknik: Knutit till sig tunga partners. Satsar hårt på att bredda tjänsten till att också omfatta Latinamerika, och lanserat produkten i bland annat Brasilien och Mexico.

Hajp: Har omskrivits främst i fackpress.

Omsättning 2013: 23,8 miljoner kronor
Omsättning 2012: 20,6 miljoner kronor

Grundat: 2001

Antal anställda: 35

Ort (huvudkontor): Stockholm