Ännu sent i våras pekade allt mot att planerna på en mycket storskalig samlokalisering av it-drift i myndighetsvärlden var på väg att gå i lås.

Inte bara Arbetsförmedlingen utan även Skatteverket hade långt framskridna planer på att flytta sin datacenterdrift till Försäkringskassans nyligen uppgraderade it-center i Sundsvall.

Tanken var att den absoluta merparten av Skatteverkets datacenterdrift, som idag sköts av 20-30 egna it-medarbetare i Stockholm, skulle flyttas till Sundsvall. Myndighetens projektledare för it-flytten klargjorde i en intervju på intranätet i april att hon inte såg några tekniska hinder alls för att genomföra it-flytten.

Den bilden bekräftas av Peter Carlson, driftchef för Skatteverkets it-verksamhet:

– Alla tester som gjordes visade att det inte fanns några tekniska problem överhuvudtaget, säger han till CS.

Men samlokaliseringsplanerna presenterades i september fanns bara Arbetsförmedlingen kvar. Skatteverket beslutade oväntat under sommaren att hoppa av samarbetet och behålla it-driften i Stockholm.

Peter Carlson igen:

– Ska man genomföra en sådan här sak är det mycket annat som måste klaffa också, exempelvis kring säkerhet, juridik, finansiering och anställningsförhållanden. Tidsplanen blev för knapp för att hitta lösningar kring alla de här aspekterna. Vi kom till den sammantagna bedömningen att en överflyttning av it-produktionen skulle utsatta Skatteverket för alltför stora verksamhetsrisker, säger han.

Tidsramarna var för snäva?
– Ja.

Är planerna skrotade för gott nu?
– Ja, för tillfället. Men vi inte stänger inga dörrar för framtiden. Ska jag lägga in en personlig värdering så tycker jag att det vore strukturellt helt rätt att genomföra det här. Det är betydligt lättare att uppnå storskalighet inom it-produktion än inom exempelvis systemutveckling, avslutar Peter Carlson.

Fakta

Skatteverkets it-drift sköts idag av cirka 200 egna it-medarbetare. Myndigheten har två driftenheter, en datorhall i Solna och en datahall hos Tieto.