Samsung och SAP ska enligt ett gemensamt utlåtande förena populariteten och räckvidden hos Samsungs mobila apparater, med SAP:s mobila plattform.
Bland annat så ska företagen utveckla integrera betallösningar som kan konkurrera med Apple Pay.

Genom samarbetet får Samsung en starkare koppling till affärsanvändare, samtidigt som säkerhetsfunktionerna förstärks med hjälp av SAP: mjukvara.
Samsung bygger sina apparater på mobiloperativsystemet Android, som ligger efter Apple i företagsvärlden, samtidigt som Samsung är ett större operativsystem mätt i det totala antalet användare.

Samarbetet syftar även till att utveckla nya lösningar för sakernas internet tillsammans, en väg som Samsung påbörjade genom köpet av företaget Smart Things i juli.

Till en början ska alliansen inriktas på handel och Samsungs apparater och SAP:s marknadsförings-, sälj- och kundvårdslösningar, samt energisektorn kopplade till fältbaserade apparater, däribland en specialversion av Galaxy Tablet, samt finanssektorn och hälso- och sjukvård.