Man kan knappast säga att ett företag som släpper ett serveroperativsystem som heter Windows 2000 Server och följer upp det med Windows Server 2003 historiskt sett har varit bra på namngivning av mjukvaruprodukter. Och nu har Microsoft slagit till igen.

Det handlar om företagets kommunikationsplattform och vad den heter. Diskussionerna på Computer Swedens redaktion återspeglar effekterna av Microsofts strategi för namngivning av den. Länge handlade samtalen om att ”Vad är det där Lync egentligen?”. De av oss som har lite mer koll berättade att ”Lync är Microsofts kommunikationsplattform med både server- och klientprogram”.

Nu när namnet Lync faktiskt börjar sätta sig, vad gör Microsoft då? Microsoft byter naturligtvis namn på produkten och man väljer ett namn från en snarlik produkt i sortimentet, samt passar på att ändra det namnet lite. Finns det något mer effektivt sätt att förvirra kunderna? För att inte tala om oss it-journalister.

Vad jag kan förstå ska Lync nu byta namn till Skype for Business. Och det ska, så vitt jag förstår, gälla både klient- och servermjukvara.

Det här namnbytet är dåligt på så många sätt att det är svårt att räkna dem. Ett exempel är att Skype kanske är det av Microsofts varumärken som har starkast ställning bland konsumenter och som dessutom är intimt förknippat med klientsidan av modern it. Nu ska det användas för en företagsprodukt med stark serverprägel. Microsoft sabbar inte bara ett bra namn på konsument- och klientsidan, man passar dessutom på att välja ett dåligt namn på företags- och serversidan. Allt detta med en enda namnändring.

Men vad vet jag, namnet Skype for Business kanske sätter sig så småningom.

Det sorgliga är att fokus hamnar på namnet, inte på produktens faktiska egenskaper. Jag kan inte tänka mig att det var Microsofts avsikt.