HIT-bolagets namn: Burt

Inriktning: Utvecklar och säljer program som förbättrar resultatet av reklam på internet, och riktar sig bland annat till publicister, annonsörer och mediebyråer. Var ett av företagen som utsågs att ingå i Vinnovas program Forska & Väx. Detta syftar till att finansiera innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt som innebär tillväxtmöjligheter för mindre företag.

Teknik: Ligger rätt i tiden med lösningar inom business intelligence och data analytics. De har tunga kunder bland de största tidningskoncernerna i landet.

Hajp: En hel del uppmärksamhet i fackpress och affärspress, men har också uppmärksammats i dagstidningar.

Omsättning 2013: 29 miljoner kronor

Omsättning 2012: 20,2 miljoner kronor

Antal anställda: 22 (senaste årsredovisning)

Grundat: 2009

Ort (huvudkontoret): Göteborg