Telekommarknaden förändras snabbt. De senaste åren har utvecklingen gått fort – från hårdvara till mjukvara och tjänster. Samtidigt förändras konkurrenssituationen hela tiden.

För att hänga med måste Ericsson effektiviseras och följa med i förändringen. Det var vd Hans Vestbergs huvudbudskap under företagets kapitalmarknadsdagar i dag.

Hans Vestberg exemplifierade med att hårdvara gått från 73 procent av företagets verksamhet 1999 till 34 procent 2013 medan mjukvara och tjänster blir viktigare. Samtidigt utgör Nordamerika en relativt sett större del av den totala försäljningen.

- Det har skett en dramatisk förändring, även på konkurrentsidan, både om man tittar på de senaste tio åren, och det senaste året. Bland annat med de kinesiska leverantörerna, säger Hans Vestberg.

Hans Vestberg exemplifierade också med att företaget gjort sig av med verksamheter inom mobiltillverkning, modem och kablar. I stället kommer nya områden som molnet, tv och media, ip-nät och internet of things.

- Vi tar nu nästa steg i vår transformation till att bli en ledande ict-aktör. Telekom-, it- och mediemarknaderna närmar sig varandra och vi är övertygade om att vi har rätt strategi för att kunna spela en nyckelroll i denna nya omvärld.

Ericsson ska genomföra kostnadsbesparingar på nio miljarder kronor varje år från och med 2017. Åtgärderna kommer att omfatta både personalneddragningar och besparingar i externa kostnader. Exakt hur stora personalneddragningar som ska genomföras uppges dock inte.

Bolaget uppger att besparingarna är framdriva av förändring av verksamheten vilket gör att bolaget kan utnyttja global kompetens och skalfördelar.

Ericsson uppskattar att den totala marknaden för nätutrustning kommer att öka mellan 2-4 procent varje år mellan 2014-2017.
Telekomtjänster väntas växa mellan 4-6 procent varje år och marknaden för stödsystem 7-9 procent under samma period.

Den här förändringen påverkar också vilken typ av it-partner Ericsson arbetar med.
-    Det är självklart att de här förändringarna innebär att vi behöver andra typer av partner och det blir en annan typ av investeringar. Men det här är ju inga nyheter för it-konsultbolagen, de har förändrats under tiden, säger Hans Vestberg.