Gulliga små öppna projekt i all ära, men när Microsoft meddelar att det kommer öppna versioner av företagets run time-stack för Linux och Mac OS X så är det allvar. Det handlar om kärnan i Microsofts erbjudande på företagsmarknaden, och om det område som Microsoft alltid varit starkast på: utvecklarprodukter.

Microsoft ska släppa öppna versioner av de existerande Windowsbaserade serverkomponenterna i Dotnetplattformen som öppen källkod under de närmaste månaderna och har dragit i gång ett projekt för att ta fram versioner för Linux och Mac OS X.

Det här innebär att den som utvecklar en Dotnetapplikation kommer att kunna välja om den ska tas i drift på till exempel en Windowsserver eller en Linuxserver. Bland de komponenter som släpps som öppen källkod märks webblösningen Asp Net, kompilatorer för olika språk, clr som är komponenten för att köra kompilerade Dotnetprogram och klassbibliotek.

Det finns naturligtvis flera vinklar på det här. Till att börja med att det ligger väl i linje med Microsofts accelererande satsning på molnplattformen Azure. Den är nödvändig eftersom det blir allt svårare att knyta kunder till sig med en plattform för att köra applikationer som är mycket starkt knutna till ett visst operativsystem. Å ena sidan blir Microsoft helt enkelt tvunget att släppa fixeringen vid Windows. Å andra sidan kan det faktiskt innebära att Windows ställning stärks. Eftersom det kommer gå att flytta applikationer mellan operativsystem, med hjälp av öppna komponenter, så borde rädslan för inlåsning till Windows minska. Det blir mer okej att köra Windows, med andra ord.

I ett större perspektiv anpassar sig Microsoft till den troliga utvecklingen att det blir svårare att ta betalt för mjukvara i sig, i form av licensavgifter, även för komplexa företagsprodukter. Om företaget lyckas bibehålla Windows ställning, och stärka Dotnets, är det troligt att det blir naturligt för många kunder att köra applikationerna på Microsofts molnplattform. Och allt tyder på att det är för användning av molnplattformen Microsoft kommer att kunna ta betalt i framtiden, inte för Windowslicenser.

Microsoft fattar inte bara rätt beslut för Dotnets framtid. Microsoft fattar det enda rätta beslutet.

Lägg till det en lansering av en öppen gratisversion av utvecklingsverktyget Visual Studio, kallad Visual Studio Community 2013, som ska bjuda på mer funktionalitet än den existerande gratisversionen Visual Studio Express.

Det enda frågetecknet nu är hur Microsoft lyckas med utvecklingen av Linux- och Mac OS X-versionerna av Dotnetplattformen. Det är frågan om komplexa produkter, så räkna med en del barnsjukdomar. Men det är inga konstigheter, det får bara inte bli en katastrof. Microsoft ska samarbeta med communityt bakom Mono, bland annat företaget Xamarin, som är en öppen version av Dotnet för bland annat Linux. Det borde öka chanserna för att lyckas.

Nu är planen att ha körbara versioner av Dotnet för Linux och Mac OS X om några månader. Det bör intressera världens, enligt Microsoft, sju miljoner Dotnetutvecklare.