HIT-bolagets namn: Insicon

Grundades 2010. Utvecklar och säljer systemet I2i, med funktioner som försäkringshantering, underwriting, skadereglering, fakturering, uppföljning och analys.

Teknik: Systemet är konfigurerbart utan programmering. Flexibilitet ska fås genom att produkter, affärsregler, affärsflöden, datamodell och användargränssnitt konfigureras.

Hajp: Omnämns i affärspress, samt i Computer Sweden.

Omsättning 2013: 15,7 miljoner kronor
Omsättning 2012: 11,5 miljoner kronor
Antal anställda: 6 (senaste årsredovisningen).

Ort (huvudkontoret): Stockholm