– Vi vill ligga i framkant och tidigt framtidssäkra vår mobila infrastruktur så att vi aldrig hamnar i en situation där ip-adresser tar slut. Vi har jobbat väldigt nära våra systemleverantörer för att ipv6-anpassa vårt mobilnät, säger Alexandra Drevenlid.

Upprepade larm om att dagens ipv4-baserade internetadresser snart tar slut har inte räckt för att få Internetsverige på fötter och snabbt rulla ut efterföljaren ipv6. Den nya protokollversionen ökar i ett slag antalet möjliga ip-adresser från 4,3 miljarder till 340 sextiljoner (340 följt av 36 nollor).

Trots att den förra regeringen i den Digitala agendan beordrat alla myndigheter att senast i år gå över till ipv6, har bara en dryg tredjedel fullt ut infört protokollet. En kartläggning förra våren visade att ipv6-övergången bland företag gick ännu långsammare. Då hade under tio procent gått över till ipv6.
Tele2 har dock gått annan väg. Övergången påbörjades för flera år sedan och idag kan deras mobilnät hantera både ipv6 och ipv4 parallellt.

– Det här har varit ett pågående projekt under längre tid. Vi inledde arbetet redan 2008-2009. Vi började med vårt ip-backbone, core-delen av vårt mobilnät och har därefter successivt arbetat oss ut mot radionätet. Sedan blir nästa steg att arbeta tillsammans med terminalleverantörerna så att deras utrustning också kan hantera detta, säger Alexandra Drevenlid.

Hon säger att hon ser ipv6-övergången som en förberedelse för framtida lanseringar av mobiltjänster.

– Inte minst voice over lte, volte, där vi ska börja köra röst i vårt 4g-nät.

Är ipv6 en förutsättning för ett genombrott för sakernas internet?

– På lång sikt är det en förutsättning. Fler och fler uppkopplade saker kommer att kräva fler och fler ip-adresser. Det är för detta som vi förbereder oss nu.

Ni påstår att ni är först av mobiloperatörerna med ipv6?

– Jag skulle vilja hävda att vi är först ut av operatörerna i Sverige ha ett fullt stöd för ipv6 i mobilnätet.

Det har i många år sagts att ipv4-adresserna är på väg att ta slut, men sedan tar de inte slut. Hur är det med tillgången idag?

– Jag har ju själv varit länge i branschen och det här har ju funnits med som en diskussion under lång tid. Men oberoende vilket datum det sker, så kan vi ju konstatera att förr eller senare tar de här adresserna slut. Därmed blir det ju viktigt för oss att rusta för det, säger Alexandra Drevenlid.

Fakta

Internetprotokollet ipv6 ersätter det tidigare internetprotokollet ipv4 (någon version 5 finns inte). Den viktigaste nyheten i version 6 är att längden på ip-adresserna ökar från 32 bitar till 128 bitar. Det betyder att antalet möjliga adresser ökar från 4,3 miljarder till 340 sextiljoner adresser, eller exakt uttryckt: 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adresser.
Antalet ip-adresser blir tillräckligt för alla tänkbara ändamål inom överskådlig framtid. Ipv6 kan också hantera mobila enheter som bärbara datorer och mobiltelefoner.