HIT-bolagets namn: Peerialism

Grundades 2003. Mjukvarutjänsten Hive Streaming används för att hantera strömining av video, främst i företagsinterna nätverk. Video kan strömmas från olika källor, som lokala servrar och molntjänster.

Teknik: Fungerar med de mest populära http-baserade protokollen för strömning. Ska minska bandbreddsbehovet med upp till 99 procent.

Hajp: Med på listor över intressanta teknikföretag. Omnämns i lokalpress. Bland kunderna märks Ericsson som använder tekniken för eget bruk.

Omsättning 2013: 22,7 miljoner kronor
Omsättning 2012: 13,1 miljoner kronor
Antal anställda: 14 (senaste årsredovisningen).

Ort (huvudkontoret): Stockholm