HIT-bolagets namn: VA-utveckling i Växjö

Grundades 2001. Gör en serie sammanhängande system för förvaltningshantering. Hanterar information om till exempel ledningsnät, driftstörningsrapporter, planering och statusvärdering.

Teknik: Jobbar mycket med geodata, har till exempel ett program för att granska olika typer av kartor.

Hajp: Håller låg profil.

Omsättning 2013: 11,4 miljoner kronor
Omsättning 2012: 10,7 14,2 miljoner kronor
Antal anställda: 8 (senaste årsredovisningen).

Ort (huvudkontoret): Växjö