Modellen använder ett modelleringsverktyg, Wolfram, som kan hjälpa beslutsfattare i olika länder för att få en bild av spridningen, enligt Marco Thiel, som är forskare på Aberdeen-universitetet.

Modellen samlar in publikt tillgängliga data om exempelvis populationer och deras täthet, som sammanställs och analyseras i Wolfram Mathematicas databaser, som transporterar för att räkna ut vilka länder som har störst risk för ett Ebola-utbrott.

– Modellen visar att strukturen i ett nätverk, snarare än geografiskt distans, är avgörande, säger Marco Thiel, till IDG News.

Flyganslutningarna i Europa är exempelvis av en karaktär att vissa länder befinner sig i riskzonen, som en följd av hur deras flygförbindelser ser ut.

– Vissa länder i Europa, som Tyskland, Storbritannien och Frankrike är mer i riskzonen än andra som en följd av flygförbindelserna.

USA , som har tagit till de mest drastiska åtgärderna för att bekämpa Ebola, löper statistiskt sett mindre risk för ett utbrott än Europa.

Minst risk för ett utbrott finns i Australien och Grönland, medan närliggande länder i Afrika löper de största riskerna.

Enligt BBC har även beslutsstödsleverantören Qlik har utvecklat en analysmodell med tillhörande appar, som bland annat används i Västafrika för att analysera grepp om spridningen med hjälp av exempelvis anonymiserade mobildata.

Appen är en av de första för att spåra Ebola och den visar spridningen av smitta på lands- och regionnivå, samt för att studera samband mellan infektioner, dödlighet och vård.