I Tele2 Sverige består ledningsgruppen i dag av hälften män och hälften kvinnor. Det är ett resultat av vd:n Thomas Ekmans övertygelse om att jämställda bolag är bättre bolag.

– Jag ser det i siffrorna. Vi blir lönsammare i takt med att vi arbetar med jämställdheten. Självklart kan man säga att det beror på tur och timing och vackert väder och fotbolls-vm – det går ju inte att vetenskapligt bevisa. Men jag tror det har ett starkt samband, säger han.

I grunden handlar det om vilken inställning man har till jämställdhet anser han.

– Antingen tror man på att ett mångfadsdrivet bolag är bättre än ett enfaldsdrivet bolag eller så gör man det inte. Mångfald ger mindre enfald helt enkelt. Eller så tror man inte på det och då kan du skriva hur många jämställdhetsplaner som helst utan att något kommer att hända.

För egen del anser han att dynamiken blir annorlunda och bättre ju fler synsätt och perspektiv som kommer in i ett bolag.

– Jag märker det själv i ledningsgruppen – där finns en annan dynamik och helt andra diskussioner i dag. Jag ser det i hur vi agerar på marknaden och i hur vi tar fram produkter. Vi blir ett mer inkluderande bolag i stället för att vara ett litet gäng som kör en låda

Kan du peka på en konkret skillnad?

– Ja, när det gäller rekrytering så har vi skapat något vi kallar rekryteringshubbar – en slags intern headhuntingfirma. Risken är annars att chefen som behöver en ny medarbetare försöker lösa det på snabbast möjliga sätt och letar i sitt närmaste nätverk. Men med den här gruppen så vidgas vyerna och den som är bäst för jobbet rekryteras.

Blir det automatiskt mer jämställt om man rekryterar på det viset?

– Ja, om man letar ordentligt så tror jag det. Det handlar också om sådant som att utforma annonser på rätt sätt exempelvis.

Om inte börsbolagens styrelser har minst 40 procent kvinnor senast 2016 blir det lagstiftning om kvotering har den nya regeringen aviserat.

Och Thomas Ekman tillhör också dem som tycker att kvotering kan vara rätt väg att gå.

– Ja, jag tror det behövs för att gasa på för det går så långsamt. Om du tror på mångfald är det inget du behöver vara rädd för.

Vad svarar du dem som säger att det är fel med kvotering för man ska välja den som är mest kompetent?

– Det uppenbara svaret är att det är väl först då man börjar rekrytera efter kompetens för i dag rekryterar man ju bara efter kön. Säg att 80-90 procent av toppjobben innehas av män så är det ganska uppenbart att det varit en könsinriktad rekrytering. Annars hade det ju varit lika många av båda könen. Och säger du annorlunda så tycker du uppenbarligen att det ena könet är mer värt än det andra och det tror jag inte någon skulle ställa sig upp i en debatt och säga, säger han.

– Samtidigt är könsfördelmingen i de operativa ledningsgrupperna egentigen viktigare än vad den är i styrelserna. Det är de som står för drivet på bolagen så det är ännu viktigare att få ordning på dem.

Men även om han lyckats med att få en jämn fördelning i sin egen ledningsgrupp finns det fortfarande mycket jobb att göra på Tele 2 Sverige konstaterar han.

– Ja, jag tror vi har hur mycket som helst kvar. Det finns på den dagliga agendan men det måste finnas där ännu mer. Finliret ligger i detaljerna – att peka ut de stora dragen går ganska fort. Vi måste våga möta frågan hela tiden – se hur vi driver projekt, hur vi styr projekt, hur vi belönar personal, se vad vi belönar. Ha med det i relrytering och i utvecklingssamtal.


Så rekryterar du jämställt! Välkommen på IDG Karriärs frukostseminarium den 5 december där vi ger dig konkreta tips om hur du rekryterar och lyfter fler kvinnor till din verksamhet. Anmäl dig här >>

Fakta

  • Ledningen i Tele2 Sverige: Fem av tio kvinnor.
  • Koncernledningen för Tele2: Tre av tio kvinnor.
  • Styrelsen för Tele2: Tre av åtta kvinnor.