Helse Sør-Øst vill dra upp tempot i moderniseringen av sin it-infrastruktur. Därför är nu den norska sjukvårdsregionen på jakt efter en strategisk och långsiktig samarbetspartner som både ska hjälpa till att realisera regionens plan på en digital förnyelse och även drifta och förvalta infrastrukturtjänsterna i framtiden.

– Genom ett långsiktigt samarbetsavtal vill vi få en ökad tillgång på kapacitet och kompetens och på så sätt skynda på att få till en helt nödvändig modernisering av it-infrastrukturen, säger Thomas Bagley, högst ansvarig för teknik och e-hälsa i Helse Sør-Øst, i en kommentar.

Samarbetspartnern ska, enligt utlysningen, utveckla nya tjänster, standardisera, konsolidera och modernisera infrastrukturlandskapet. Drift och förvaltning ska skötas som en ”managed service” där det ska ske kontinuerlig förnyelse och koordinering av integrationen.

De områden som är tänkta att omfattas av avtalet är nätverk, telefoni, datacenter och pc-arbetsplatser. Exakt hur mycket som omfattas och hur avtalen ska se ut ska konkretiseras genom en konkurrenspräglad dialog.
Men även om den exakta upphandlingen inte är klar är det en rejäl upphandling det rör sig om. Helse Sør-Øst är nämligen Norges största arbetsplats med runt 74 000 anställda.

Intresset från leverantörshåll är också stort. Omkring 20 leverantörer deltog på en konferens där regionen presenterade upphandlingen.
Målet är att komma ur dagens föråldrade och spretiga it-infrastruktur som också är fysiskt utspridd i regionen vilket ökar risken för driftproblem. Infrastrukturen duger inte heller för att bygga den digitala förnyelse som planeras i regionen de kommande åren.

Även om mycket av utvecklingen och driften nu alltså ska läggas ut på en eller flera externa leverantörer kommer sjukhusens egen tjänsteleverantör Sykehuspartner att fortsatt stå för totalleveransen.

Anbuden ska vara inlämnade den 27 november och planen är att genomföra dialogrundor med aktuella leverantörer under nästa år. Under 2016 beräknas upphandlingen slutföras.

Här är hela utlysningen.

Fakta

Upphandlingen gäller: HSØ söker en strategisk partner som kan utveckla och förändra it-infrastrukturtjänsterna för att möjliggöra realiseringen av ”Digital Förnyelse” och drifta och förvalta infrastrukturtjänsterna i framtiden.
Upphandlingsform: Konkurrenspräglad dialog.
Tidsplan: Inlämning av anbud senast 27 november. Dialog under nästa år. Avtal under 2016.