Bara nu under hösten har marknaden översvämmats av nya avancerade kameradönarmodeller där prislappen anpassat för vanliga privatkonsumenter.

Men samtidigt pågår aktiviteter bland svenska myndigheter och inom EU som riskerar att stranda de snabbt växande armadorna av kameradrönare på marken för gott.

Hittills har de små pigga flygfarkosterna opererat i en juridisk dimma, där ingen vet säkert vilka lagar och regler som gäller. Men nu börjar molnen långsamt att skingras.

Först ut med att sätta ner foten i kameradrönarfrågan är Datainspektionen, en cental aktör i integritetsfrågor. Myndighetens slutssats är att kameradrönarna rent juridiskt ska jämställas med fjärrstyrda övervakningskameror och att de därför måste följa kameraövervakningslagen.

Det innebär i så fall att alla som idag promenerar ut från elektronikbutiken med en splitterny kameradrönare under armen, först måste ansöka om kameraövervakningstillstånd hos länsstyrelsen innan de får flyga på allmän mark.

Länsstyrelserna är mycket restriktiva med att dela ut kameraövervakningstillstånd. Det är i stort sett bara övervakningskameror som bidrar till att förebygga brott och olyckor som kan komma i fråga för att få tillstånd.

I praktiken skulle Datainspektionens lagtolkning sannolikt innebära i det närmaste ett totalstopp för kameradrönare. Att flyga på sin egen privata tomt skulle kunna vara tillåtet även utan kameraövervakningstillstånd. Men på allmän mark hjälper inte ens om man bara flyger kameradrönaren över ett helt öde landskap där inte en enda människa syns till. För att kameraövervakningslagen ska gälla räcker det att ”allmänheten har tillträde” till platsen, förklarar Martin Hemberg, jurist på Datainspektionen.

Han tillägger dock att det inte är säkert att det i slutänden blir Datainspektionen som drar det längsta strået. Det är först när en domstol prövat frågan som man vet säkert vilken lagtolkning som gäller.

– Vår bedömning är ingen rättskälla. Länsstyrelserna kanske gör en annan bedömning än Datainspektionen i den här frågan, säger Martin Hemberg.

Men hittills har Länsstyrelserna inte fattat några beslut om kameradrönare eftersom ingen verkar ha ansökt om kameraövervakningstillstånd.

Även EU-kommissionen har väckt frågan om det krävs nya specialbestämmelser för att reglera kameradrönare. Ett lagförslag väntas i vår.

– Reglerna för drönare bör utformas utifrån de regler som redan finns för flyget när det gäller miljö, säkerhet och sekretess. Det är viktigt för att skapa goda affärsmöjligheter för europeisk industri, sade infrastrukturminister Anna Johansson (s) vid ett ministerrådsmöte i EU förra månaden.

Fakta

Kameraövervakningslagen började gälla så sent som förra året. Även fast lagen nämner drönare, så är den riktigt stora ökningen av antalet kameradrönare av färskare datum.
Lagen syftar främst till att reglera användningen av fjärrstyrda övervakningskameror på allmän plats.
Eftersom även kameran på en drönare är fjärrstyrd anser Datainspektionen att också kameradrönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen.