Reaktionerna på att det inte fanns med någon it-minister i den nya regeringen förvånar Mehmet Kaplan.

– Jag trodde det räckte med att säga att det är jag som har ansvar för it-politiska frågor, men det är uppenbart att det skapat osäkerhet, säger han när vi träffas i samband med att han hållit sitt första tal just kring it-frågor på Internetdagarna.

– Så vi får väl diskutera om jag ska ha titeln it-minister också framöver.

Han framhåller att it-området och den pågående digitaliseringen är otroligt viktiga för den nya rödgröna regeringen och att det inte alls handlat om någon nedprioritering.

– Jag har samma ansvarsområden som Anna-Karin Hatt hade förutom att vi har en inrikesminister, Anders Ygeman, som har hand om it-säkerhetsfrågorna. Men sådant som FRA-lagen låg inte på Anna-Karin Hatts bord heller trots att det är it.

I det stora hela är inte it-politiken ett stort stridsområde och Mehmet Kaplan gör tydligt att han gärna ser breda lösningar. Han ser heller inget behov av att skapa helt nya expertgrupper – tvärtom betonar han att Digitaliseringskommissionen, Användningsforum och Bredbandsforum utför viktigt arbete som ska fortsätta. Ändå finns en hel del att se över konstaterar han.

– Den digitala agendan är en viktig grund för arbetet men det har gått tre år sedan den togs fram så det blir aktuellt med ett omtag. Men den har tjänat Sverige väl och exakt hur det omtaget ser ut det är något vi arbetar med. Vi har haft en forcerad tid med budgetarbetet, men det ligger i pipeline.

Före valet talade Stefan Löfven om en ny digital strategi – är det en sådan ni ska ta fram?

– I de här sammanhangen går det snabbt och en digital strategi riskerar att bli utdaterad om den inte uppdateras och vi kan inte stå still och slå oss för bröstet. Vi måste hela tiden utvecklas.

I den utveckling som Mehmet Kaplan talar om trycker han på sådant som miljösmarthet och klimatnytta.

– Det är områden som det kanske inte relateras till i den digitala agendan. Jag menar att alla områden måste relateras till miljö och klimat eftersom det är en sådan ödesfråga och digitaliseringen har unika förutsättningar att bidra för att skapa ett klimatsmart och koldioxidneutralt samhälle. Det är också områden som jag tror är intressanta för marknaden och där Sverige kan få en konkurrensfördel om vi fokuserar på dem.

Han lyfter också fram det Innovationsråd som regeringen ska tillsätta och som ska ledas av Stefan Löfven.

– Det är en tydlig signal om att it är ett prioriterat område för oss, säger han.

Ett annat område som Mehmet Kaplan lyfter upp är e-förvaltning och han säger sig vara förvånad att den förra regeringen inte drev på hårdare.

– Där trodde jag att det redan gjorts men när jag går in och tittar på det så ser jag att det inte gjorts tillräckligt – vi kan underlätta för medborgarna en grad till.

Hans första åtgärd är att se till att små och medelstora myndigheter ansluter sig till tjänsten Mina meddelanden där svenskarna ska kunna ta emot sin myndighetspost digitalt.

– Man ska inte behöva gå in på flera ställen utan kunna hitta allt på ett ställe.

Hittills är det inte så många som använder sig av den tjänsten?

– Nej, men det är svårt att säga om det är hönan eller ägget. Används den inte för att det inte finns så bra samlat eller för att de inte vill? Men jag tror att om vi kan få så många relevanta myndigheter som möjligt att samlas så tror jag att fler också kommer att använda den.

Om man tittar på frågor som bredbandsutbyggnad, roaming och frekvenstilldelning finns inga stora skillnader gentemot den förra regeringen anser Mehmet Kaplan.

– Kanske på marginalen. Ibland upplevde jag att it-ministern sa en sak men sedan hanterades frågan annorlunda på ett annat departement. Men kanske vi också hamnar i den situationen någon gång framöver, säger han.

Fakta

... fri programvara inom den offentliga sektorn: ”Vi tittar på det men det finns inga beslut.”

... bredband: ”Det är oerhört viktigt och en fortsatt utbyggnad i glesbygd och landsbygd är prioriterat för oss”

... kvinnor i it-sektorn: ”Vi ser att det tyvärr är betydligt fler män än kvinnor. Arbetsmarknaden i Sverige är unik för att det kvinnliga deltagandet är så högt – men frågan är varför inte i it-sektorn? Vi måste se till att arbeta med jämställdheten. ”

... it-industrin i Sverige: ”Den enorma utvecklingen talar sitt eget språk. Om vi får it i skolan att funka så kan vi också snabba på en digitalisering som är bra för alla sektorer. Det är en viktig del för vår export och våra framstående it-företag är bra som varumärke för Sverige. ”

... framtiden för datalagringsdirektivet: ”Här är ansvaret delat mellan mig och inrikesminister Anders Ygeman. Nu ser en utredning över vilka förändringar som bör göras för att stärka skyddet för den personliga integriteten och den ska redovisas i mars nästa år.”

Namn: Mehmet Kaplan.

Ålder: 43 år.

Titel: Bostads- och stadsutvecklingsminister.

Karriär: Gått lantmäterilinjen på KTH, men inte avslutat utbildningen. Riksdagsledmot för Miljöpartiet sedan 2006 och gruppledare för Miljöpartiet sedan 2010.

Favoritsajt: ”Jag höll på att säga IDG ärligt talat. Jag är lite nördig när det gäller elektronik- och it-prylar och älskar tester. Så jag går gärna in och läser testerna på M3 och PC för Alla och sådär.

Favoritpryl: Min smartphone. Det är fönstret mot omvärlden.

Värsta klyschan jag vet: Alla klyschor innehåller ett uns av sanning – det finns en orsak till att det fastnar. Jag har svårt att utse någon för de innehåller ändå saker som säger något om vår samtid.