Undersökningen genomfördes av analysföretaget Ipsos med 23 376 internetanvändare i 24 länder, däribland Sverige, mellan den 7 oktober och 12 november.

Enligt undersökningen så anser 83 procent av användarna att billigt internt borde vara en mänsklig rättighet, medan 81 procent uppger att internet är avgörande för personernas ekonomiska framtid och liv.

Cigis programdirektör Fen Hampson säger att resultaten visar hur viktigt internet har blivit för bland annat yttrandefrihet och social kommunikation.

– Just nu finns en tredjedel av världens befolkning online, men två tredjedelar gör det inte. Om inte hela världen finns online, kommer det att leda till ojämlikhet, samt att hämta ekonomisk tillväxt och innovation, säger han till IDG News.

I undersökningen utfrågades internetanvändarna om integritetsfrågor och onlineövervakning. Det visar sig att 74 procent av användarna var oroliga för företagens övervakning och försäljningen av information i kommersiella syften.

Samtidigt är 62 procent av respondenterna oroliga för andra länders övervakning, medan 71 61 hyste samma oro när det gäller det egna landets myndigheter.