Nedgången är mindre än de tidigare prognoserna och innebär en halvering av den tidigare prognosen på en minskning med 6 procent, som IDC förutspådde i mars.

Liksom många analysföretaget har IDC tagits på sängen av den uppgång i leveranser som har skett som en följd av att många företag har valt att uppgradera från det numera pensionerade operativsystemet Windows XP.

Enligt IDC säljs det 307 miljoner pc i världen i år, ned från 315 miljoner i fjol. Nästa år sker en fortsatt nedgång till 297 miljoner enheter. De följande åren minskar försäljningen till 292 miljoner sålda år 2018.

Men skillnaden är stor mellan olika regioner. Så kallade mogna marknader får en uppgång med 7 procent, medan tillväxtländer som Kina, Ryssland och andra, tillsammans får en nedgång på 10 procent.

På sikt anser IDC att det inte finns någon anledning att vara optimistisk inför persondatorns framtid. Prisfall, nya modeller och operativsystem som Windows 10 driver försäljningen, men inte mer än att marknaden lägger sig på drygt 290 miljoner sålda pc, att jämföra med toppåret, när siffran låg på 364 miljoner sålda enheter.

– I bästa fall sker en stor våg av ersättningsinvesteringar när användare som har investerat i telefoner och plattor under senare år, uppgradera, säger Loren Loverde, som är analytiker på IDC, till IDG News.

Men ersättningsinvesteringarna leder inte till en uppgång för totalmarknaden, uppger hon. Leverantörer av operativsystem med låga andelar, som Apple och Google, gynnas av nedgången. Däremot så kommer Windows att minska.