Trots trenden att flytta it-jobb till lågkostnadsländer och trots att utbildningsplatserna under stora delar av 2000-talet gapade tomma är utvecklarna den snabbast växande stora yrkeskategorin i Sverige. Computer Sweden har gjort en genomgång av statistik från SCB över den svenska arbetsmarknaden som visar att antalet utvecklare ökat med 43 procent mellan 2005 och 2012. Inget annat yrke kan jämföra sig med den tillväxten.

Varje år växer yrket med 2 000 personer. Nu har systemerarna och programmerarna, som kategorin kallas i SCB:s statistik tagit sig förbi grundskollärarna som det åttonde vanligaste yrket i Sverige och nafsar kategorin ”övrig kontorspersonal” i hasorna.

– Utvecklingen som systemutvecklare har haft sticker ut. Särskilteftersom vi talar om en så stor grupp. Det går att hitta andra yrkeskategorier som växer lika kraftigt, men då handlar det om mindre numerärer, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

– Sedan kan man ju tillägga att tillväxten hade kunnat vara ännu större om företagen hittat personer att anställa. Utbildningsvolymerna har inte legat riktigt i fas med efterfrågan, det har funnits utrymme för ytterligare några utexaminerade.

2012 fanns 78 734 förvärvsarbetandeanställda systemerare/programmerare. Året före var det 76 000. Om man följer statistiken bakåt ser man att tillväxten legat på ungefär 2 000 nya utvecklare per år.

80 procent av utvecklarna är män, vilket också gör yrket till det näst vanligaste bland män.

Det har kommit ett par undersökningar på sistone som bekräftar att efterfrågan på utvecklare även fortsättningsvis kommer att vara god. Saco presenterade nyligen sin rapport Framtidsutsikter där de slår fast att arbetsmarknaden för nyutexaminerade i dag befinner sig i balans – och detsamma kommer att gälla 2019. Erfarna utvecklare väntas möta liten konkurrens om jobben om fem år.

Och antalet utvecklare kommer att fortsätta växa.

– Sett i ett längre perspektiv så är det ett mycket expansivt yrke, där efterfrågan är god och arbetslösheten låg. Sedan går det lite fram och tillbaka på kort sikt, eftersom det påverkas en del av konjunkturen och hur det går för exempelvis exportbolagen, säger Håkan Gustavsson.

– Beroende av konjunkturen är arbetsmarknaden för systemvetare lite tillbakapressad just nu. Det växer, men inte lika kraftigt som den gjort. Vi tror att det tar fart igen 2016.

Fakta

40% av systemvetarna som tog examen 2011/2012 fick jobb redan innan
studierna avslutades enligt en undersökning
från fackförbundet Jusek.