Det var slående när vi arbetade med listan över Sveriges hetaste it-bolag under sommaren och hösten. För teknikbolagi tillväxt är det stora problemet justnu att hitta utvecklare. Om det gälle ratt utveckla någon molntjänst, ett nytt spel eller en musikplattform gör ingen skillnad. Problemet alla talade om var detsamma: Kompetensbrist.

Det finns naturligtvis flera förklaringar till det här. It-branschen lider fortfarande av svackan i början av 2000-talet, sviterna efter dotcombubblan, då unga människor valde bort de här utbildningarna och sökte sig mot andra branscher.

Bostadsbristen i storstäder och universitetsorter spelar in.

Men det är också så att it-branschen har fått konkurrens om kompetensen.

I dag har företag inom detaljhandel, verkstads- och fordonindustri ett helt annat behov av utvecklare, i takt med att allt ska kopplas upp mot nätet och datamängderna växer. Myndigheter storsatsar på e-tjänster. Den så kallade digitaliseringen gör behovet av it-kompetens enormt. Konkurrensen om utvecklarna ökar.

Här gäller det att universitet och högskolor hänger med i utvecklingen. De siffror som finns tillgängliga indikerar att det behövs fler utexaminerade. Men det gäller också att utbildningarna tillhandahåller rätt kompetens. I en snabbfotad omvärld är det inte det enklaste.