Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på It & telekomföretagen, säger att det kan tyckas vara en paradox att antalet systemutvecklare växer så pass kraftigt (3,5 procent mellan 2011 och 2012), eftersom många it-leverantörer ligger stabilt i antalet anställda. Totalt ökade antalet anställda i it- och telekombranscherna med två procent förra året.

– It-branschen i Sverige ökar i volym, men antalet anställda skulle kunna vara fler. En förklaring kan vara offshoring-trenden och att allt större del av leveranserna sker från andra länder. Om antalet utvecklare ökar kan det också vara en indikation på att dessa befinner sig i andra sektorer än i it-branschen. Man brukar säga att omkring hälften av dem som arbetar med it gör det utanför it-leverantörerna.

utvecklingen är i linje med vad Gartner och andra analyshus pekar på just nu, att ”alla” företag blir it-företag. Fordon kopplas upp mot nätet. Hotellkedjorna har fått nya konkurrenter i e-tjänster där användarna lägger ut sina egna hem för uthyrning när de själva är på semester. Leksaksförsäljare kan genom att analysera sina data upptäcka att det lönar sig att slå upp en butik på ett visst ställe under en kort period, för att sedan stänga eller flytta den. Och så vidare.

Behovet av systemvetare är brett och branschöverskridande.

Fredrik von Essen säger vidare att it-leverantörerna har behov av att anställa.

– Affärerna går uppåt, men de har svårt att hitta kompetens, vilket ofta innebär att de flyttar de här funktionerna utomlands. Just nu har företagen ett starkt behov av utvecklarkompetens inom mobilitet, säkerhet och molnet.