Trenden är tydlig. De stora telefonoperatörerna som tidigare hade monopol på sin hemmamarknad utsätts i dag för ett enormt tryck från konkurrenterna. Prispressen på fasta samtal och övergången till mobil kommunikation dränerar operatörernas säkraste inkomstkälla: det fasta nätet.

Telia har inlett ett arbete med att undersöka möjligheterna att skrota det tidigare så inkomstbringande Axe-baserade telefonnätet.

Målsättningen är att övergången till ett ip-baserat nät ska kunna påbörjas 2007. Det betyder att varje lägenhet och hus ska ha ett ip-jack i stället för det vanliga telejacket.

Hänger på teknikutvecklingen
Med ett ip-nät öppnas helt nya förutsättningar för data- och tv-tjänster i realtid.

- Vi är inne i en oerhört spännande fas, säger Claes Nycander, nätchef på Teliasonera.

- Om allt går som det ska kan det första införande komma ske i slutet av 2006 eller i början av 2007. Det finns inget beslut om att överge Axe-nätet utan det kommer att leva kvar i många år.

Han vill inte ge någon tidsplan för när utbyggnaden är klar.

- Det kan ta olika lång tid beroende på hur tekniken utvecklas. Vi har en helt öppen teknikplanering. Vi har heller inte kommit så lång att vi kan specifiera en kostnad för teknikskiftet, säger Claes Nycander.

En stor fördel med övergången till ip är att tiden för utrullningen av nya tjänster minskar drastiskt

- Den absolut viktigaste drivkraften är att underlätta för utrullningen för nya tjänster. För oss handlar det mycket om att bygga helt nya affärsmodeller, säger Claes Nycander.

Fem miljarder mindre
Telia har ju inte längre ensamrätt på telefoni. Intäktsströmmarna från röstsamtal bryts ner för varje dag som går. Mellan 2001 och 2004 sjönk de årliga intäkterna från det fasta nätet med fem miljarder kronor.

Går det att fortsätta ta betalt per minut för röstsamtal när alla har tillgång till ip-telefoni?

- Det är för tidigt att säga, men på ett eller annat sätt ska vi naturligtvis kunna ta betalt för taltjänster, säger Claes Nycander.

Stora europeiska operatörer som BT, Deutsche Telekom, France Telecom och Telecom Italia har liksom Telia stora planer på att helt och hållet gå över till ett ip.

Brittiska BT har redan satt spaden i marken. Till en kostnad på cirka 10 miljarder pund, motsvarande 129 miljarder kronor, ska cirka 20 miljoner hushåll inom fem år få tillgång till ett ip-jack.

- Det handlar om att uppgradera 100 000 hushåll i veckan när vi väl kommer igång. Det är ett enormt projekt, ett enormt viktigt projekt, säger Christian Vogel, ansvarig för mobila installationer på BT.

Ett måste
Han ser övergången till ett helt ip-baserat system för mobil och fast telefoni som ett måste för att företaget ska kunna fortsätta utveckla sina tjänster och försvara positionen på den brittiska marknaden.

- Övergången till ett ip-system sänker kostnaderna för underhåll och drift dramatiskt. Det innebär även lägre samtalspriser för konsumenterna. Å andra sidan öppnar det för andra intäktskällor när nya tjänster implementeras, säger Christian Vogel.

Ett exempel på det är telekomföretagens ökade satsning på outsourcing. I veckan tecknade BT ett avtal med Reuters avseende drift av data- och telekommunikationen. Avtalet värderas till 3 miljarder dollar.

- När data och telekom flyter samman får vi en viktig roll och kan konkurrera med it-företagen om de stora kontrakten, säger Christian Vogel.

Teliasoneras vd Anders Igel efterlyser kraftiga besparingsåtgärder och en övergång till ip-baserade tjänster för att kunna stå emot det kraftigt ökade konkurrensen. Han kallar förändringen för det största utmaningen i företagets historia.

- Jag är håller med, säger Claes Nycander. Det är inget som händer över en natt. Vi är inne i en fas där alla pratar med alla och inser att vi har ett stort jobb framför oss.

Fakta

Vd: Marie Ehrling.
Antal anställda: 11 000.
Aktuellt med: Undersöker möjligheterna att kasta ut Axe-nätet till förmån för ett ip-baserat nät. Om allt går bra kan en övergång börja i slutet av 2006. Teknikskiftet innebär att varje hushåll ska förses med ett ip-jack och få tillgång till ett stort utbud av digitala tjänster där även röstsamtal ingår.