Michael Porter har blivit världskänd inom forskning kring värdekedjor, som har förändrat hur affärsprocesserna i företagen är uppbyggda.

Bland annat står han bakom tanken att utforma processer som verkligen tillför ett värde till produkterna, till skillnad från exempelvis administration.Han är ekonomiprofessor vid Harvard Business School.

Tillsammans med James Heppelmann, vd på it-företaget PTC, skrev Michael Porter nyligen en artikel i Harvard Business Review.

Läs mer: 6 branschtrender för 2015

Under de senaste 50 åren har it lett fram till levererat två stora omvandlingar, eller vågor, som författarna kallar dem. Den första skedde på 1960- och 1970-talet, med processautomation, datorstödd design och tillverkning samt resursplanering.

Den andra vågen skedde med internet under 1990-talet. Den tredje vågen, menar författarna, blir sakernas internet.

Omvandlingen innebär att it blir en central del av alla produkter, hävdar de.
Det sker med hjälp av sensorer, processorer och mjukvara som installeras i allt fler alla produkter som kan bindas ihop och analyseras.

I sin tur leder det till förändringar i hur företagen styrs, hur de levererar produkter och hur de interagerar med kunderna.

Läs mer: Java ska knyta ihop sakernas internet

Ytterligare språng i ekonomin sker med hjälp av nya och bättre produkter.
Tredje vågen av it-driven förändring blir den största hittills och leder till ännu mer innovation, än de två tidigare, enligt Michael Porter och James Heppelmann.

I dag befinner sig sakernas internet i ett tidigt stadium, liknande internet i mitten av 1990-talet. 1995 startatde Amazon och Ebay online, följt av Netflix 1997 och Google 1998.

Alfonso Velosa, analytiker på Gartner, tror också att en fundamental förändring är på gång, men att det sker först på 10 till 20 års sikt.
Att sakernas internet är så hett nu beror snarare på uppsvinget för dess beståndsdelar: sensorer, mjukvara, chipp och molnet.

– De förestående branschförändringarna befinner sig än så länge i sin linda, säger Alfonso Velosa, till IDG News.

Bilförsäkringar som bygger antalet körmil och förarnas beteende var en nyhet för fem år sedan, men i dag är det ett tillgängligt produktval, säger han.

– Slutsatsen man kan dra är att branscher genomgå en fullständig förvandling på en femårsperiod, men samtidigt har vi ännu bara skrapat på ytan, säger Alfonso Velosa.